Παρακαλώ  διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά.

Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου (“Site”). Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, δε θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο στο Site. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Site και / ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στο Site, συμφωνείτε να είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Δικαιώματα πνευματικής  ιδιοκτησίας

Το αρχικό – πρωτότυπο περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου έχει δημιουργηθεί από τους Γιώργο και Θάνο Σαραντίδη. Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού αυτού  τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων , γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση και ενημέρωση του OlaFree.net

Κατ’ εξαίρεση  επιτρέπεται ελεύθερη  αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου, και η χρήση του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων με την προϋπόθεση ότι γίνεται σαφής αναφορά της  πηγή προέλευσης και του συγγραφέα  και  ότι το τυχόν παράγωγο περιεχόμενο διανέμεται με την ίδια ή συμβατή άδεια , χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων

Το OlaFree.net  δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks ή  banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών  και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του OlaFree.net , προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.